Zpět

Podmínky používání webových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem a tvůrcem obsahu internetových stránek www.neptunecard.cz je společnost Landmark Payments s.r.o. ., se sídlem Praha 4, U Háje 507/26, IČ 06419780 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli webových stránek náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafických prvků, vizuálů, veškerých vyobrazení a detailů na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání obsahu, souborů a dokumentů prezentovaných na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.neptunecard.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky www.neptunecard.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání internetových stránek www.neptunecard.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele webových stránek ani jejich ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do nastavení, bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.neptunecard.cz nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a podvodného, či zavádějícího obsahu
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující invazivní software, viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.neptunecard.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti a jsou určeny jenom pro interní správu
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel webových stránek oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 01. 5. 2019.

Zájem o práci

Chcete se stát součástí našeho týmu a hledáte práci v oboru.

Kontaktní údaje

Doplňující informace o Vás

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Vlastní přílohy

Vybrat


    © 2023, LANDMARK HOLDING a. s. | CREATED BY SIMPLESS