Info linka: +420 246 030 119 e-mail: info@landmark.cz
CZ EN

Právní prohlášení

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

Aktuality

Aktuality

Právní prohlášení

Tyto informace jsou určeny pro obecné účely a jejich záměrem je poskytnout uživatelům Stránky obecné informace o činnosti LANDMARK PROFIT s.r.o., které pro ně mohou být zajímavé. Účelem poskytnutých informací není nahradit auditní, daňové, účetní, ekonomické, právní či jiné odborné poradenství, konzultace nebo služby. Pokud máte zájem o takovéto služby, obraťte se na odborníky LANDMARK PROFIT s.r.o., kteří se zaměřují na příslušnou oblast.

Uplatňování zákonů a dalších právních předpisů může být odlišné v závislosti na konkrétních skutečnostech či okolnostech případu. Kvůli charakteru elektronické komunikace neručí LANDMARK PROFIT s.r.o. za nepřerušované fungování Stránky a dále za to, že její fungování bude bez zpoždění, chyb, vynechání částí stránek či vět nebo odstavců či virů. Informace na Stránce jsou proto poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných či mlčky předpokládaných, a to včetně jejich správnosti, včasnosti a úplnosti.

Vzhledem k tomu, že obsah této Stránky (včetně všech konceptů, nápadů, metod, postupů, procesů, know-how, technik, programů, publikací, modelů, vzorů produktů, technologií, softwaru, návrhů, výtvarných děl, grafiky a informací obsažených nebo popsaných na Stránce) může být chráněn autorskými či vlastnickými právy a být předmětem duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli neoprávněné využití jakýchkoli materiálů uvedených na této Stránce může představovat porušení autorského práva, práva k ochranné známce a dalších právních předpisů nebo souvisejících práv k duševnímu vlastnictví či jiných práv. Uživatelé mohou tisknout či šířit obsah této Stránky (např. prostřednictvím odkazu na sociální síti), pouze pokud:

  •  je obsah využíván pro osobní a nekomerční účely,
  •  jsou v materiálech ponechána veškerá upozornění o autorském právu, ochranné známce či jiná obdobná upozornění,

Materiály obsažené na této Stránce nesmí být pozměněny, reprodukovány, veřejně vystaveny, předváděny, distribuovány či využívány pro jakékoliv veřejné nebo obchodní účely bez výslovného písemného svolení příslušného poskytovatele obsahu či materiálu (včetně odkazů na stránky třetích stran). LANDMARK PROFIT s.r.o. nenese žádné riziko či odpovědnost v případě, že uživatel neobdrží výslovné písemné svolení doporučené LANDMARK PROFIT s.r.o.

Název a logo LANDMARK PROFIT s.r.o. je registrovanou ochrannou známkou. Užití této známky vyžaduje získání licence a výslovného předchozího povolení od LANDMARK PROFIT s.r.o. Neoprávněné užití této ochranné známky je zakázáno v maximální možné míře stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud budete chtít požádat o tento písemný souhlas, kontaktujte správce Stránky e-mailem.

Odkazy na stránky třetích stran se poskytují jako výhoda pro uživatele Stránky. LANDMARK PROFIT s.r.o. žádnou z těchto stránek ani jejich obsah nekontroluje a nijak za ně ani za jejich obsah neodpovídá. LANDMARK PROFIT s.r.o. důsledně chrání svoji pověst a svou ochrannou známku a vyhrazuje si právo vyžadovat odstranění jakéhokoliv odkazu na svoji webovou Stránku.

LANDMARK PROFIT s.r.o. výslovně zakazuje níže uvedené aktivity týkající se internetových odkazů. Tyto aktivity mohou představovat porušení autorských práv a práv k ochranné známce:

  • odkazy, které neoprávněně používají naše logo,
  • druh odkazu, který skrývá URL nebo obchází domovskou stránku či stránky obsahující prohlášení o autorských právech příslušné společnosti, její právní prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí.

 

frame-scrollup