Info linka: +420 246 030 119 e-mail: info@landmark.cz
CZ EN

Prohlášení o ochraně soukromí

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

Aktuality

Aktuality

Prohlášení o ochraně soukromí

Záměrem společnosti LANDMARK PROFIT s.r.o. je ochrana soukromí, důvěrných informací
a osobních údajů, které jí byly svěřeny. V rámci tohoto základního závazku se LANDMARK PROFIT s.r.o. zavázala zajistit odpovídající ochranu a využívání osobních údajů, které získala sběrem informací prostřednictvím svých webových stránek.

LANDMARK PROFIT s.r.o. má obecně zájem sbírat pouze ty osobní informace, které jí dobrovolně poskytnou návštěvníci jejích webových stránek, a to tak, aby jim mohla nabídnout informace a/nebo služby, případně informace o pracovních příležitostech v LANDMARK PROFIT s.r.o.

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost LANDMARK PROFIT s.r.o., se sídlem U Háje 507/26, 147 00 Praha 4 - Braník,
IČ: 24195804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187624, je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, získat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti a o změně některých zákonů, získat váš souhlas s využitím vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce.

Potvrzením tohoto formuláře (odesláním) udělujete výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem PR a marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce s využitím vaší elektronické adresy správci a zpracovateli vašich osobních údajů, kterou je výše uvedená společnost LANDMARK PROFIT s.r.o.

1.1 Potvrzení souhlasu s podmínkami

Potvrzením (odesláním) tohoto formuláře potvrzujete, že jste byli informováni o svých právech
a jste si jich vědomi podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů, zejména práva subjektů údajů na přístup k osobním údajům a jejich kontrolu, dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a možnosti požádat o odstranění osobních údajů. Potvrzujete, že poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v rozsahu uvedeném výše a v rozsahu, ve kterém budou vámi poskytnuty.

2. Sběr a používání osobně identifikovatelných informací (OII)

Vaše osobní údaje získáme, pokud se rozhodnete je poskytnout – např. když LANDMARK PROFIT s.r.o. dobrovolně a o své vůli poskytnete svoje údaje za účelem toho, abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím e-mailu, nebo když se zaregistrujete pro určitý typ služeb. V některých případech je též možné, že jste svoje OII poskytli LANDMARK PROFIT s.r.o. již dříve (platí např. pro bývalé zaměstnance společnosti). Pokud se na našich webových stránkách zaregistrujete nebo na nich poskytnete svoje osobní údaje, dáváte tím souhlas k tomu, aby byly tyto údaje použity v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas nebo pokud to nevyžadují či neumožňují právní předpisy či profesní standardy. Pokud nám například zašlete e-mail, v němž žádáte o poskytnutí informací o LANDMARK PROFIT s.r.o., použijeme vaši emailovou adresu a další nutné údaje, které jste nám dobrovolně a po poučení, kterého se vám dostalo, poskytli, k tomu, abychom zodpověděli váš dotaz. Pokud nám zašlete přehled informací o sobě či svůj životopis v případě, že se chcete ucházet o pracovní pozici v LANDMARK PROFIT s.r.o., použijeme nezbytné množství informací, které jste nám poskytli, k tomu, abychom vaši žádost přiřadili k odpovídajícím volným pracovním pozicím.

LANDMARK PROFIT s.r.o. obecně sbírá pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci daného požadavku návštěvníka. Pokud bude potřeba dalších, volitelných údajů, budete na to upozorněni v okamžiku, kdy dojde ke sběru informací.

LANDMARK PROFIT s.r.o. provádí sběr tzv. citlivých osobních údajů pouze tehdy, když nám příslušná osoba tyto informace sama dobrovolně poskytne, nebo když sběr těchto informací vyžadují či povolují právní předpisy či profesní standardy.

Mezi citlivé informace patří např. tyto osobní údaje: příslušnost k určité rase či etniku, politické přesvědčení, členství v odborové organizaci, náboženské či jiné přesvědčení, tělesné či duševní zdraví, sexuální orientace či záznamy v trestním rejstříku. Rozhodněte se prosím sami, které citlivé údaje jste ochotni LANDMARK PROFIT s.r.o. dobrovolně poskytnout. Za žádných okolností společnosti sami neposkytujte citlivé údaje, s výjimkou případů, kdy jejich poskytnutím dáváte zcela dobrovolně souhlas k tomu, aby LANDMARK PROFIT s.r.o. využila tyto údaje pro své oprávněné obchodní účely, a dále souhlasíte s převodem těchto údajů do databází LANDMARK PROFIT s.r.o. a jejich uchováváním tamtéž. Pokud budete mít jakékoliv otázky ohledně toho, zda poskytnutí citlivých informací LANDMARK PROFIT s.r.o. je či může být nutné nebo odpovídat určitému účelu, kontaktujte prosím společnost na níže uvedené adrese.

2.1 Automatický sběr osobně identifikovatelných informací (OII)
V některých případech sbírá LANDMARK PROFIT s.r.o. informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím e-mailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek LANDMARK PROFIT s.r.o. a změřit efektivitu našich marketingových aktivit.

2.1.1 IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Počítačům
a serverům umožňuje vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek zdají připojovat, mohou být zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti
a diagnostiky systému. Tyto údaje mohou být také souhrnně využity k provedení analýzy trendů webových stránek a jejich výkonnosti.

2.1.2 Cookies

Cookie je krátký text, který webová stránka umístí do cookie souboru vašeho webového prohlížeče a který jí umožní si zapamatovat informace o vás a vašich preferencích. Pomocí cookies není možné ve vašem počítači spustit program či do něj nainstalovat viry. LANDMARK PROFIT s.r.o. používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě, že se zaregistrujete na některé z webových stránek LANDMARK PROFIT s.r.o., může být tento údaj propojen s určitým cookie tak, abychom zkvalitnili vaši on-line komunikaci s námi
a dali jí osobnější charakter (např. tím, že při opakovaném připojení vás přivítáme osobně či vám poskytneme přístup k vámi uloženým údajům).

Na našich webových stránkách se zobrazuje oznamovací proužek, vyžadující souhlas ke shromažďování cookies. Pokud neposkytnete souhlas, tak cookies sloužící k marketingovým účelům nebudou zaznamenávány. Sekundární typ cookie označovány jako "user-input" mohou
i tak vyžadovat aktivní cookies pro zajištění nezbytné funkcionality stránek. Tyto soubory cookie nebudou blokovány pomocí této oznamovací proužky. Váš výběr bude uložen v cookie a je platný po dobu 90 dnů. Pokud si přejete zrušit svůj výběr, můžete tak učinit tím, že odstraníte soubory cookies v prohlížeči.

Můžete se rozhodnout, zda cookies přijmete či odmítnete. Webový prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vás informoval vždy, když obdržíte cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Již uložené cookies můžete z vašeho zařízení kdykoliv vymazat. Chtěli bychom vás ovšem upozornit na to, že pokud budete přijetí zaslaných cookies odmítat, je možné, že nebudete moci Ostatní nástroje a widgety třetích stran mohou být použity na jednotlivých webových stránkách, které poskytují další funkce. Použití těchto nástrojů nebo widgetů může vyžadovat využití souborů cookies ve vašem zařízení, aby se jejich služba snadněji používala a zajistila, že vaše interakce s webovou stránkou bude probíhat správně.

Cookies jako takové nám nesdělí vaši e-mailovou adresu ani nám neposkytnou žádné další informace, jež by vás mohly identifikovat. Navštívíte-li některou z webových stránek LANDMARK PROFIT s.r.o., využijeme cookies ke sběru souhrnných statistických informací, které nám pomáhají stanovit, které části našich stránek návštěvníci preferují.

Přihlášením do sekce, která je vyhrazená pouze pro registrované uživatele, souhlasíte s ukládáním cookies ve vašem počítači, nebo internetovém prohlížeči. 

3. Přístup

Pokud jste LANDMARK PROFIT s.r.o. poskytli své osobní údaje, ve většině případů máte právo na přiměřený přístup k těmto údajům za účelem opravy jakékoliv případné nepřesnosti. Můžete také vznést požadavek na aktualizaci či odstranění údajů o vaší osobě zasláním zprávy na adresu info@landmark.cz LANDMARK PROFIT s.r.o. vyvine veškeré odpovídající úsilí k tomu, aby realizovala váš požadavek, je-li v souladu s příslušnými právními předpisy a profesními standardy.

4. Bezpečnost a integrita dat

LANDMARK PROFIT s.r.o. má nastavena adekvátní bezpečnostní pravidla a politiku bezpečnosti s cílem ochránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnou či zničením. I přes veškerou snahu, kterou KPMG vyvíjí, je třeba si uvědomit, že nikdy není možné zaručit absolutní bezpečnost dat. Snažíme se o to, aby byl přístup k vašim údajům omezen pouze na ty osoby, které je skutečně potřebují znát. Osoby, které mají přístup k těmto údajům, musí dodržovat důvěrnost těchto informací. Snažíme se také o to, abychom si osobní údaje ponechávali pouze po dobu nezbytnou k tomu, než zrealizujeme váš požadavek či žádost, případně do té doby, než nás příslušná osoba, jíž dané údaje patří, požádá o jejich vymazání.

5. Odkazy na další webové stránky

Chtěli bychom vás upozornit na to, že webové stránky LANDMARK PROFIT s.r.o. mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, a to včetně stránek spravovaných jinými členskými společnostmi KPMG, na něž se nevztahuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, ale jiná prohlášení, která se mohou od tohoto Prohlášení mírně lišit. Uživatelům doporučujeme si přečíst prohlášení o ochraně soukromí na každé navštívené webové stránce předtím, než na ní poskytnou jakékoliv osobní údaje.

6. Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

LANDMARK PROFIT s.r.o. může toto Prohlášení o ochraně soukromí čas od času pozměnit tak, aby odráželo náš aktuální přístup k ochraně soukromí. V případě, že provedeme změny tohoto Prohlášení, aktualizované datum jeho platnosti bude uvedeno v horní části této stránky. Doporučujeme vám, abyste si toto Prohlášení o ochraně soukromí pravidelně pročítali a informovali se tak o tom, jak LANDMARK PROFIT s.r.o. chrání vaše údaje.

7. Otázky týkající se Prohlášení a jeho vynutitelnost

LANDMARK PROFIT s.r.o. se zavazuje ochránit soukromý charakter vašich osobních údajů poskytnutých online. Pokud máte otázky či připomínky týkající se toho, jak společnost spravuje vaše osobně identifikovatelné informace, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@landmark.cz.

Pokud jsou kdekoliv na této webové stránce použity výrazy „LANDMARK PROFIT s.r.o.“, „my“, „naše/náš“ a „nás/nám/námi“, vztahují se tyto na společnost LANDMARK PROFIT s.r.o.

 

frame-scrollup