Info linka: +420 246 030 119 e-mail: info@landmark.cz
CZ EN

Audity pracovních smluv

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

Audity pracovních smluv

Identifikace stavu formální a věcné správnosti/nesprávnosti pracovně právní dokumentace

Zaměstnávání lidí je živý proces. Pracovněprávní vztah postihuje celá škála právních norem (zákoník práce včetně vyhlášek, zákon o daních z příjmu, o zdravotním pojištění, o sociálním pojištění atp., ...), které se navíc neustále mění. V kombinaci s neustálou (byť jen malou) fluktuací zaměstnanců tak automaticky dochází k neustálé chybovosti správného zaměstnávání lidí. Proto se za zaměstnavatele zaměřujeme na kontinuální identifikaci vznikajících nesrovnalostí a zamezování jejich vzniku. Naši odborníci tak za vás neustále revidují správnost stávající i vzorové pracovněprávní dokumentace.

Audity pracovních procesů

Určitě znáte situaci, kdy je například v parku krásný nový chodník, avšak nikdo po něm nechodí a přes zelený trávník vede hliněná vyšlapaná cestička. Lidé prostě vždy budou hledat kratší, jednodušší a příjemnější cestu, i když jim „projektant“ vytyčí tu „správnou“. Proto kromě revize formální a věcné správnosti pracovněprávní dokumentace klademe stejnou váhu i na identifikaci skutečně vykonávaných prací, skutečně odpracované doby, skutečné docházky, místa výkonu práce, cest, překážek na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Porovnání a návrh korekcí

Výsledek naší práce zdaleka nekončí u pouhého statického auditu pracovních smluv a pracovních procesů. Vždy navrhujeme zaměstnavateli konkrétní písemná opatření (za která si bereme odpovědnost) jak nejlépe sladit formální, věcnou a obsahovou stránku pracovního vztahu při maximálním zjednodušení administrativního zatížení. Přestože se v praxi jedná o nelehký administrativně náročný úkol s nemalou odpovědností, vyřešíme ho pro naše klienty díky našemu specializovanému zaměření a zkušenostem, a to včetně převzetí odpovědnosti za námi realizované řešení.

frame-scrollup