Info linka: +420 246 030 119 e-mail: info@landmark.cz
CZ EN

Příprava (nové/revize stávající) pracovněprávní dokumentace

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

Příprava (nové/revize stávající) pracovněprávní dokumentace

Pracovní smlouvy, mzdové výměry, směrnice atp.

Díky neustálému monitoringu pracovněprávní legislativy, naší dlouholeté personální praxi jsme schopni vám poskytnout aktuální vzorové pracovněprávní dokumenty, či vám je přímo připravíme na míru.

Popisy pracovních pozic

Díky dlouholetým zkušenostem z auditů pracovněprávních procesů jsme schopni vám vypracovat a zároveň udržovat v aktuálnosti popis pracovních pozic (sloužící nejen k bližšímu seznámení zaměstnance s přidělenou prací, ale častokrát požadovaných ze strany kontrol inspektorátu práce např. při řešení pracovních úrazů atd.). Popisy práce nesestavujeme pouze jako formální splnění zaměstnavatelovi povinnosti, avšak i jako funkční a praktický návod pro zaměstnance, nadřízené a podřízené. Zároveň je tento návod připraven k návaznosti na možné strukturování odměňování zaměstnance.

Docházková a související dokumentace

Zákoník práce povinuje ve většině forem pracovněprávních vztahů zaměstnavatele k rozvržení, evidenci a vykázání pracovní doby. Bohužel či bohudík již přesněji nedefinuje, jak tuto povinnost splňovat. Díky tomu dochází k různé (inspektorát práce versus zaměstnavatelé) a častokrát mylné interpretaci splňování těchto povinností. Naše dlouholetá praxe, (která je v současné době více jak se stovkami zaměstnavatelů) a při komunikaci s kontrolními orgány, nám ukazuje jasnou cestu. Poradíme i vám. Již žádné zbytečné schovávání „přesčasů“, přepisování „plachet“ či nedorozumění při práci na cestě atp.

Sestavování systému náhrad, paušalizací a dalších návrhů na zjednodušení

Věděli jste, že nemusíte vést knihy jízd nebo že lze platit zaměstnanci cestovní náhrady a přitom nevypisovat složité „cesťáky“ apod. nebo jak „nepřidaňovat“ firemní vozidlo a přitom jej použít pro „soukromé“ účely. A to je jen několik příkladů, kterých máme celou řadu. Rádi Vás s nimi nejen seznámíme, ale hlavně vám zjednodušíme práci i s dalšími „zbytečnostmi“, které vám ušetří čas i peníze.

frame-scrollup